Индивидуално обучение


studentwritingmale

Индувидуалното обучение е подходящо за хора с натоварен график, които не могат да отделят едни и същи дни или часове, за да посещават курс, или поради друга причина предпочитат този метод на обучение.

  • Ако имате конкретна цел за постигане със спешен срок
  • Ако имате по-специални предпочитания към темпото на взимане на материала