Семинар бизнес кореспонденция на английски език


53274650_327152547909124_7715847462375653376_nСеминар бизнес кореспонденция на английски език

Курсът е предназначен за всички, които имат нужда да подобрят уменията си за бизнес кореспонденция и владеят английски на ниво поне A2.
 
**при желание курсистите могат да направят тест за определяне на нивото преди записване за курса 
 
Семинарът има за цел да запознае курсистите с няколко вида бизнес имейли, които често се налага да използваме в работна среда, при следните ситуации :
 
– кандидстване за интервю за работа
– корпоративни имейли
– комуникация между колеги
– поръчки, запитвания , оферти, доставки
– оплаквания и извинения
 
Курсът се състои от три части :
теоритична част
– практически задачи
-домашна работа
 
Първа част от 10:00 до 12:00 часа (с почивка от 10 минути) :
 
– запознаване с различните видове имейли
– разглеждане на имейл от всеки посочен вид
– подчертване на ключовите думи и изрази
– определяне на основната цел на имейла и дали е постигната
– писане на имейл от един от посочените видове , работа по двойки
 
12:00 – 12:30  почивка за обяд
 
Втора част от 12:30 до 14:00 часа :
 
– самостоятелна практика- задаване на инвидуална задача на всеки курсист ( по темата, която той сам смята за най-полезна за него)
– проверка от преподавателя
– обратна връзка за всеки курсист
– време за въпроси и отговори
 
Трета част от 14:00 до 16:00 часа (с почивка от 10 минути) :
 
– самостоятелна практика- задаване на индивидуална задача на всеки курсист ( по темата, която той сам смята най-полезна за него).
– проверка от преподавателя
– обратна връзка за всеки курсист
– време за въпроси и отговори
– раздаване на задачите за домашно и насоки за тях
 
Курсистите получават една задача за домашна работа, която трябва да изпратят до седмица след приключване на курса.
 
За нея също получават обратна връзка от преподавател онлайн или на място в центъра в предварително уговорен час.
 
Предварителното записване е задължително, тъй като местата са ограничени.
Курсът ще се проведе на 15 май/събота/ от 10:00 до 16:00 часа.
Цена на семинара : 120 лв.
Максимален брой курсисти : 6 човека
Минимален брой курсисти : 3 човека