Курсове английски език за деца


child

Графикът на курцовете по английски език са съобразени с възрастта на детето, както и с графика на учебната година.

Предлагаме следните курсове английски език за деца:

  • целогодишни курсове
  • летни интензивни курсове за деца за ваканцията
  • следучилищна занималня за деца